Δ.Ε.Υ.Α: Υπηρεσίες απομακρυσμένης πληρωμής για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Κατά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, αλλαγές έχουν έρθει στην παροχή υπηρεσιών. Κύριο µέληµα, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης είναι η προστασία των πελατών, παράλληλα µε τη διασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει υπηρεσίες απομακρυσμένης πληρωμής λογαριασμών και εξυπηρέτησης στην διάθεση των πολιτών.

Monday, March 4, 2024
spot_img
spot_img