Ψηφιακά βήματα για το πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του

Η προσπάθεια του Πολυκοινωνικού Κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης να συμβαδίζει με τα δεδομένα της εποχής, καταδεικνύεται από την ψηφιακή του εξέλιξη, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των προϊόντων που έχει στην κατοχή του. Έτσι, τίθενται άμεσα σε εφαρμογή νέες ψηφιακές δομές που αφορούν στη διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση όλων των υπηρεσιών του νομικού προσώπου που εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες στα όρια του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Monday, March 4, 2024
spot_img
spot_img