Αναθεωρείται το Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών της χώρας μας

Θα αξιολογηθούν συνολικά 10.000 είδη ζώων και 7.000 είδη φυτών. Στην τελευταία καταγραφή του ελληνικού Κόκκινου καταλόγου το 2009, είχαν εξεταστεί μόλις 1.013 είδη ζώων και 300 είδη φυτών. Ο μικρός αριθμός των ειδών υπό αξιολόγηση δεν μπορούσε να δώσει μια σαφή εικόνα για την πραγματική κατάσταση της εγχώριας χλωρίδας και πανίδας

Thursday, November 30, 2023
spot_img
spot_img