Ημερίδα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους γύπες της Θράκης πραγματοποιήθηκε στο Νομαρχείο Αλεξ/πολης

ο σχεδιο δράσης για τρία απειλούμενα είδη γυπών, το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό, ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Την ημερίδα διοργάνωσαν η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Tuesday, March 5, 2024
spot_img
spot_img