Κάπως καλύτερη η κατάσταση με τα φάρμακα

Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα πρόβλημα που παραμένει στην χώρα. Παρόλαυτά, μετά το πέρας των διακοπών των Χριστουγέννων, και το άνοιγμα των φαρμακαποθηκών, όλο και περισσότεροι κωδικοί σκευασμάτων και ειδικά των παιδιατρικών, που βρίσκονταν σε μεγάλη έλλειψη, έχουν επιστρέψει στα ράφια των φαρμακείων.

Saturday, September 23, 2023
spot_img
spot_img
spot_img