Στασιμότητα στα έργα κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ

Έκπτωτος κηρύχθηκε ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, καθώς δεν τήρησε το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Πλέον, η διοίκηση του Πανεπιστημίου, έχοντας εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει εκ νέου σε προκήρυξη διαγωνισμού, με σκοπό να βρεθεί νέος ανάδοχος.

Saturday, September 30, 2023
spot_img
spot_img
spot_img