Η υπεραλίευση των Τούρκων έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά στους Έλληνες ψαράδες

Η υπεραλίευση και η ύπαρξη φυτοπλαγκτόν έχουν επιφέρει τεράστιες οικονομικές ζημίες στους αλιείς της Αλεξανδρούπολης. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται και από την εκτεταμένη αλιευτική δραστηριότητα των γειτόνων Τούρκων, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλα αλιευτικά εργαλεία, σε συνδυασμό με την παράλληλη εισαγωγή των ψαριών τους.

Saturday, September 23, 2023
spot_img
spot_img
spot_img