Στο σχέδιο πόλης οι περιοχές της Καλλιθέας και της Νέας Χηλής της Αλεξανδρούπολης

Στο σχέδιο πόλης εντάσσονται πλέον οι περιοχές της Καλλιθέας και της Νέας Χηλής Δυτικά της Αλεξανδρούπολης, μετά την αποστολή στο Κτηματολογικό Γραφείο Αλεξανδρούπολης, του συνόλου των τελικών οικοπέδων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων, όπου μπορούν πλέον να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Αυτό δίνει πλέον το δικαίωμα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους εφόσον βέβαια προηγηθούν τα έργα υποδομής.

Sunday, February 25, 2024
spot_img
spot_img