Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του καθεστώτος με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

Ποικίλες αλλαγές φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με το οποίο διαμορφώνονται κανόνες θεμιτού ανταγωνισμού με τα τουριστικά καταλύματα και αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, έρχεται να συμβάλει, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών -μαζί με άλλες παρεμβάσεις -στην αντιμετώπιση του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης.

Monday, March 4, 2024
spot_img
spot_img